Good Strategy? Như thế nào là một chiến lược tốt?

Good Strategy – Là chiến lược giúp doanh nghiệp tối hưu hoá nguồn lực hiện tại và đạt được mục tiêu kinh doanh. Nguồn lực quá nhiều hay quá thiếu đều là thách thức với lựa chọn chiến lược phù hợp của CEO.
good-strategy
Trong cuốn Good strategy & Bad strategy, tác giả Richard Rumelt dúng 2 key words chuẩn:
– Diagnosis/Chẩn đoán đúng hiện trạng, phát hiện vấn đề cần ưu tiên giải quyết.
Chẩn đoán nhiều khi còn khó hơn cả chữa trị. Vì chẩn đoán đúng nếu thiếu nguồn lực có thể đi thuê. Nhưng nếu đi thuê không biết mình muốn gì, đi về đâu chỉ phí tiền.
Mình luôn nói với các cộng sự rằng tư vấn chiến lược thương hiệu thực chất giải pháp chuyên môn sẽ vô giá trị khi dựa vào một kết quả chẩn đoán kinh doanh sai lệch hoặc quá nông cạn.
– Solution/Bốc đúng thuốc
(Guiding policy)
Kiến thức chuyên sâu chứng minh năng lực. Cảm nhận nghề nghiệp mang lại khác biệt. Giải pháp hơn nhau ở một chữ đúng. Đúng thuốc đúng bệnh. Và sử dụng đúng liều.
Mình bổ sung 2 key word sau.
– Feasibility/Dễ hiểu, dễ triển khai cho toàn tổ chức.
Strategy không phải cho một mình CEO ngắm. Chiến lược dễ triển khai là thách thức khó nhất của người làm chiến lược. Cái bẫy thích phức tạp hoá câu chữ không chừa một ai cho đến khi họ chợt nhận ra khả thi về triển khai mới là điều doanh nghiệp cần nhất. Càng nhiều kinh nghiệm, càng hiểu biết sâu giải pháp chiến lược càng tinh giản và có cơ hội đi vào cuộc sống của doanh nghiệp.
– Resourcefulnes/Tài xoay xở
Tư chất làm nên nhà quản trị chiến lược giỏi là kỹ năng xoay xở tối ưu hoá nguồn lực để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Kỹ năng này giống thể hiện ở những quyết định quan trọng để lách qua “nút cổ chai” về tình huống chiến lược.
Hiểu sâu hay làm nhiều cuối cùng cũng để chuyển hoá thành quyết định cụ thể cho tình huống cạnh tranh cụ thể. Chỉ khi nào phải ra quyết định đi về đâu doanh nghiệp mới thực sự thấm thía tầm quan trọng của một chiến lược đúng.
Tối ưu hoá nguồn lực. Vì nguồn lực dồi dào không biết dùng thành lãng phí. Nguồn lực yếu cần sử dụng khéo léo cho mục tiêu vừa miếng. Tham vọng nhưng không được bay. Thực tế nhưng không nên rụt rè quá.

Add Comment