Facebook thử nghiệm tính năng tag cho trang thông tin cá nhân

Lâu nay, một trong những điểm đặc biệt nhất của LinkedIn chính là chức năng tag trong profile. Với nó, người dùng có thể cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy ngay những kỹ năng nghề nghiệp mình có.

Facebook mới đây dường như cũng thấy rằng Tag là một thứ mà user của họ sẽ muốn dùng trong thông tin profile. Và theo nguồn tin của The Verge, Facebook đã bắt đầu thử nghiệm chức năng Tag với các user tại New Zealand.

Khi được yêu cầu xác thực tin này, đại diện Facebook đã trả lời: “Profile tag là một công cụ sáng tạo cho phép bạn và bạn bè mình thêm các tag cho nhau để làm nổi bật lên đặc điểm của mỗi người.”

Giống như trên LinkedIn, bạn có thể lên Facebook và thêm tag cho profile của mình, và cho cả profile của bạn bè (dĩ nhiên là phải được sự cho phép của họ). Điểm khác là, với Facebook, bạn có thể tạo ra các tab bất kỳ theo ý mình chứ không cần phải lựa chọn trong danh sách cho sẵn. Thậm chí bạn có thể sử dụng được các biểu tượng emoji để tag – một tính năng rất có thể trở thành “cây đinh” cho toàn bộ vụ profile tag này.

Hành động profile tag cũng sẽ tạo ra thêm một mớ notification trên Facebook như các tác vụ khác.

Bạn có quyền từ chối đăng lên profile những tag nhận được mà bạn không thích, hoặc đơn giản là cứ để nó chơi vơi như thế để cho mỗi mình bạn xem mà thôi – chỉ có bạn và người tag bạn xem được nội dung những tag đó, cho đến khi bạn dứt dạt xóa nó.

Cho đến giờ vẫn chưa có thông tin nào cho thấy Facebook sẽ còn thử nghiệm tính năng này ở địa phương nào khác. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng nghe thêm nhiều thứ hay ho nữa từ Facebook.

Add Comment