Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Phong Cách Sống Bản Lĩnh Và Bình Thản

𝘾𝙝𝙪̉ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃𝙖 𝙠𝙝𝙖̆́𝙘 𝙠𝙮̉ – 𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙢 𝘽. 𝙄𝙧𝙫𝙞𝙣𝙚 𝟭. 𝗡𝗢̣̂𝗜 𝗗𝗨𝗡𝗚 Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) là trường phái triết học đạo đức, dùng tư duy (logic) để nhìn nhận bản chất của thế giới. Triết lý xuyên suốt cuốn sách là xây dựng sự… Read More